Make your own free website on Tripod.com
 
Keutamaan Menuntut Ilmu Agama

Allah Taala telah menyebut keistimewaan Ilmu (Agama/Tauhid)  dan orang-orang yang mempunyai Ilmu secara istimewa pada tingkat yang tertinggi dari lain-lain tingkat atau kedudukan manusia sebagaimana FirmanNya yang bermaksud:

"Allah telah terangkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berdiri dengan keadilan dan disaksikan oleh malaikat dan ahli-ahli ilmu." (Surah Al-Imran, ayat 18).
 

Dan orang-orang yang kafir itu berkata: "Engkau bukanlah seorang Rasul dari Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai Kitab Allah". (Surah Al-Rad:43)

Berdasarkan pengiktirafan Allah Taala di atas,  maka sewajarnyalah sebagai seorang hamba yang ingin mencapai kehampiran denganNya,  pertama-tamanya melengkapkan dirinya,  hatinya,   ruhnya dan rahsianya dengan ILMU tentang agama itu.  Hanya dengan pancaran Nur Ilmu inilah seseorang itu akan;

Anas bin Malik r.a. berkata;  Rasulullah SAW.  bersabda yang bermaksud;

Siapa yang ingin melihat orang yang dimerdekakan Allah dari Neraka,  maka lihatlah para murid(pelajar-pelajar agama),  maka demi Allah yang jiwa Muhammad di tanganNya,  tiada seorang pelajar yang hilir-mudik ke pintu orang Alim melainkan Allah menulis untuknya

Abu Laits berkata:  Saya telah mendengar Abu Jaafar meriwayatkan dengan sanadnya;

Bahawa Nabi SAW.  masuk ke mesjid dan melihat dua majlis orang-orang berkerumun,  yang satu majlis orang-orang yang berzikir,  sedang majlis yang lain  orang-orang mempelajari fekah dan berdoa mengharapkan rahmat Allah,  maka sabda Nabi SAW. yang bermaksud;

Kedua-dua majlis ini baik dan yang satu lebih afdhal(utama) dari yang lain.  Adapun mereka itu berzikir minta kepada Allah,  terserah apakah diterima atau ditolak oleh Allah.  Adapun yang ini maka mereka belajar dan mengajar pada orang yang bodoh, sedang aku diutus sebagai guru,  maka mereka ini yang lebih afdhal.  Kemudian Nabi SAW. duduk bersama mereka.

Abu Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Katsier bin Qays berkata:  Saya duduk bersama Abur Darda' r.a.  di Masjid Damsyik,  tiba-tiba datang seorang dan berkata:  Saya datang kepadamu dari Madinah,  kerana saya mendengar bahawa kamu meriwayatkan satu Hadis dari Rasulullah SAW.  Lalu ditanya oleh Abu Dardaa':  Apakah kamu tidak datang untuk berdagang atau hajat keperluan lain-lainnya,  betul-betul kamu tidak datang kecuali untuk belajar hadits ini?  Jawabnya:   Benar-benar saya tidak datang kemari kecuali untuk belajar Hadis ini.  Maka Abu Dardaa' berkata:  Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud:

"Siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu,

Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud r.a. yang bermaksud:

"Dua macam kerakusan yang tidak kunjung kenyang,  iaitu yang menuntut ilmu dan yang mengejar dunia,  tetapi keduanya tidak sama,  adapun yang menuntut ilmu maka sealalu bertambah diredhoi Allah,  sedang yang mengejar kekayaan dunia bertambah maharajalela dalam kesesatannya,

Kemudian ia membaca yang membawa maksud :  "Sesungguhnya yang takut kepada Allah ".  Dan membaca yang bermaksud "Tidak,  tidak demikian,  tetapi manusia akan melampaui batas bila ia merasa kaya,  tidak berhajat kepada orang lain".

Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhamad bin Sirin berkata:  Ketika saya masuk ke Masjid  Bashrah,  sedang Al Aswad bin Sarie' dikerumuni orang yang sedang mendengar pengajiannya,  dan di lain sudut masjid orang berkerumun membicarakan ilmu feqah,  lalu saya sembahyang tahiyyatul masjid di antara mereka,  kemudian setelah selesai,  tergerak dalam hati :  Andaikan saya hadir di majlis zikir,  kalau-kalau mereka diterima atau mendapat rahmat saya pun akan mendapat juga,  tetapi jika saya duduk bersama ahli feqah kemungkinan saya mendengar apa-apa yang belum pernah saya dapat,  dalam perasaan yang sedemikian itu akhirnya saya keluar dan tidak duduk bersama mereka,  dan pada malamnya saya bermimpi didatangi seorang yang berkata:

Andaikata kau duduk bersama ahli feqah nescaya kamu mendapat Jibril duduk bersama mereka.

Abu Laits berkata:  Abul Qasim AbdulRahman bin Muhammad  meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Alhasri berkata;

Saya tidak mengetahui satu amal yang lebih afdhal dari jihad selain menuntut ilmu,

Ketika ditanya dari manakah keterangan mu itu hai Abu Saaid?  Jawabnya saya telah bertemu dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar dan saya mencari ilmu itu selama 40 tahun.

Mu'adz bin Jabal r.a berkata;  Belajarlah ilmu kerana;

Untuk itu,  menuntut ilmu agama adalah merupakan perkara yang menjadi kemestian bagi sesiapa sahaja,  kerana dengan ilmu yang shohih sahajalah  syariat dapat ditegakkan,  dan dengan ilmu yang benar sahajalah thoriqat dapat diluruskan malahan dengan ilmu makrifat sahajalah hakikat dapat disempurnakan.  Benarlah kata orang-orang Sufi;

Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika syariat dan thorikat belum betul lagi kedudukannya. Huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya.
 


Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Besar