Make your own free website on Tripod.com
SOALAN PMR SET 3

1.  (a) Firman Allah S.W.T. :


Ertinya : Dan apabila hamba-hamba-Ku menanyakan kepadamu tentang-Ku, maka sesungguhnya Aku amat dekat. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-Ku serta hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka berada dalam kebenaran.
            (i)   Nyatakan dua sebab mengapa umat Islam digalakkan berdoa.        (4 markah)

           (ii)  Beri dua contoh amalan yang bertentangan dengan doa.                  (2 markah)

          (iii) Apakah nasihat yang perlu anda berikan kepada rakan yang ditimpa
                  musibah?.                                                                                        (4 markah)

      (b)  Firman Allah S.W.T. :


Ertinya : Dan sesiapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain daripada Allah SWT sesungguhnya ia menderita kerana kerugian yang nyata.
          (i)  Terangkan tiga sebab manusia wajib menjauhi syaitan.                     (6 markah)

         (ii) Syaitan adalah musuh Allah SWT yang sentiasa menyesatkan manusia.
               Terangkan dua cara syaitan menggoda dan menyesatkan manusia.
                                                                                                                          (4 markah)

 2.  (a) Beragama merupakan fitrah manusia dan Islam merupakan agama yang
            memenuhi fitrah tersebut.

           (i)  Berikan dua alasan manusia perlu beragama.                                  (4 markah)

          (ii)  Mengapakah Islam agama yang sesuai dengan fitrah tersebut?.      (2 markah)

         (iii) Bagaimanakah agama dapat membentuk diri seseorang individu taat dan
                 patuh kepada tuhan.                                                                        (4 markah)

      (b) Hari Qiamat juga dikenali sebagai  Yaumul Mahsyar

            (i)  Jelaskan keadaan manusia di Padang Mahsyar sebagaimana yang
                  diterangkan di dalam al-Quran.                                                   (4 markah)

            (ii) Berikan huraian ringkas mengenai perkara-perkara berikut :

                 - Alam kubur
                 - Neraka
                 - Titian Siratul Mustaqim                                                             (6 markah)

 3.  (a) Pada zaman sekarang kebanyakan ahli masyarakat suka hidup mementingkan
            diri sendiri. Hanya segelintir masyarakat yang sedia berkorban dengan
            bersungguh-sungguh.

           (i)  Berikan dua cadangan bagaimana untuk menimbulkan keinsafan masyarakat supaya
                 suka berkorban untuk agama, bangsa dan negara.                        (4 markah)

          (ii)  Kejayaan dan kecemerlangan akan diperolehi jika seseorang itu sanggup
                 melakukan pengorbanan.
                 Terangkan bentuk pengorbanan yang membantu ke arah kejayaan
                 seseorang.                                                                                   (6 markah)

    (b) Kebersihan diri merupakan satu aspek yang perlu diutamakan dalam
          kehidupan sebagai seorang pelajar.

          (i) Bagaimanakan anda melakukan pembersihan jiwa?.                    (4 markah)

         (ii) Nyatakan tiga kesan terhadap individu yang sentiasa melakukan maksiat
               dan tidak pernah membersihkan jiwanya.                                     (6 markah)
 

 4.  (a) Solat Jumaat sangat dituntut kepada umat Islam agar mengerjakannya.

           (i)  Sebutkan tiga syarat sah solat Jumaat.                                       (6 markah)

          (ii)  Terangkan maksud makmum masbuk dan makmum muafik.       (4 markah)

    (b)  (i)   Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut :

                 - Seorang bayi dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadhan.
                   Nyatakan hukum zakat ke atasnya.

                 - Fandi berpuasa Ramadhan tanpa bersahur pada malamnya.

                 - Nurul berpuasa sunat tetapi terlupa berniat pada malamnya. Apakah sah
                   puasa sekiranya ia berniat pada jam 9.00 pagi pada hari tersebut.
                                                                                                                        (6 markah)

         (ii)  Jelaskan dua sebab yang mengatakan golongan muallaf berhak menerima
                zakat.                                                                                              (4 markah)
 

 5.  (a) Terdapat beberapa tanda awal yang menunjukkan bahawa Muhammad bin
           Abdullah bin Abdul Mutalib akan diutus menjadi rasul.

         (i)  Bagi tiap-tiap yang berikut terangkan satu tanda tersebut:

              - Semasa baginda berada di dalam kandungan ibunya.

              - Semasa baginda dalam peliharaan Halimah As-Saadiah

              - Semasa baginda membawa dagangan ke Syam                             (6 markah)

        (ii)  Rasulullah s.a.w. telah berjaya membentuk sebuah kerajaan dan
               menyatupadukan masyarakat majmuk di Madinah.
               Nyatakan tiga usaha yang dilakukan oleh baginda bagi menyatupadukan
               masyarakat majmuk Madinah.                                                       (4 markah)

   (b) (i)  Ketika Nabi Muhammad s.a.w. diejek, Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib
              dengan cepat melindungi anak saudaranya dan mengistiharkan dirinya
              memeluk Islam.
              Jelaskan dua pengajaran daripada peristiwa tersebut.                  (4 markah)

       (ii) Pembebasan Mekah oleh Rasulullah s.a.w. dan tentera Islam merupakan
             peristiwa yang paling bersejarah dalam perjuangan baginda.
             Nyatakan dua faktor kejayaan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat
             membebaskan Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy.             (6 markah)