Make your own free website on Tripod.com
 1. (a) Firman Allah S.W.T.:
 
          (Surah as-Saf : ayat 2 - 4)

          Ertinya : Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu berkata dengan apa
          yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu berkata
         dengan sesuatu yang kamu tidak buat. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang
         berperang di jalan Allah dalam keadaan bersaf  (berbaris). Mereka seakan-akan
         sebuah bangunan yang tersusun kukuh.

        (i)  Nyatakan dua ciri orang yang memiliki sifat yang jujur.                      (4 markah)

       (ii) Jelaskan tiga kesan yang akan timbul apabila individu dan masyarakat
             mengamalkan amalan yang tidak jujur.                                                 (6 markah)

   (b) Firman Allah S.W.T.:

 
        Ertinya : Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan
        sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman
        kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

       (i) Pembangunan negara bergantung pada belia-belia masa kini khususnya belia
            yang beriman.
           Terangkan tiga peranan yang boleh dilakukan oleh belia-belia Islam khususnya
           ke arah meningkatkan syaiar Islam di negara ini.                                      (6 markah)

   (ii)  Kekuatan agama Islam bergantung pada sikap belia-belia Islam yang beriman.
          Nyatakan dua perkara yang harus anda lakukan bagi melengkapkan diri sebagai
          belia yang beriman dan bertakwa.                                                             (4 markah)
 

 2.  (a)

 
Ertinya : Manusia bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah “Sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanyalah ada di sisi Allah S.W.T. dan apa jalannya engkau dapat mengetahui?. Boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi.
      (i)  Nyatakan tiga proses yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat.
                                                                                                                      (6 markah)

     (ii) Percaya kepada hari kiamat mewujudkan masyarakat yang aman dan
           sejahtera.
           Huraikan pernyataan di atas dengan memberikan dua hujah yang bernas.
                                                                                                                     (4 markah)

  (b) Allah S.W.T. bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya.
       Oleh itu kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada-Nya.

      (i) Datangkan dua bukti yang menunjukkan Allah S.W.T. Maha Pengasih dan
           Maha Penyayang                                                                               (4 markah)

    (ii)  Mengapakah manusia wajib bersyukur kepada Allah?.                    (2 markah)

 (c)  Berikan dua sebab mengapa terdapat golongan yang tidak bersyukur kepada
        Allah S.W.T.                                                                                      (4 markah)
 

3. (a)

 
         Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip muamalah dalam Islam.

        (i)  Nyatakan dua sebab mengapakah Islam mengadakan peraturan dalam
              bermuamalah kepada manusia?.                                                (4 markah)

       (ii) Terangkan tiga kesan yang wujud dalam sesebuah masyarakat sekiranya
              peraturan bermuamalah dalam ekonomi Islam tidak diamalkan.
                                                                                                               (6 markah)

    (b) Nyatakan jenis solat sunat bagi situasi di bawah:

         (i) Dilakukan sebanyak dua rakaat pada waktu pagi iaitu ketika matahari
              tinggi segalah.

       (ii)  Dilakukan sebanyak dua rakaat sebelum dua khutbah pada 10 Zulhijjah.
                                                                                                            (4 markah)

    (c)  Apakah yang wajib anda lakukan apabila berlaku situasi-situasi berikut:

     (i) Anda ingin mengerjakan solat Zohor berimamkan imam yang sedang solat di
          surau itu, sedangkan imam sedang duduk Tahiyat Awal.

    (ii) Selepas anda mengerjakan solat sunat Aidil Fitri di masjid, anda teringat
          bahawa zakat fitrah anda belum ditunaikan lagi.

  (iii) Anda tidak dapat berdiri untuk mengerjakan solat Maghrib pada malam itu
         kerana kepala anda terasa pening.                                             (6 markah)
 

4. (a)

 
Maksudnya : Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah Kami berikan kepada kamu sebelum tiba saat kematian.
                                                                                  (Surah al-Munafiqun : ayat 10)
       Ayat di atas menjelaskan tentang infak.

      (i)  Berikan dua contoh infak.      (4 markah)

     (ii) Terangkan kesan terhadap masyarakat yang suka melakukan infak.
                                                                                                                          (6 markah)

  (b) Guru merupakan orang yang banyak berjasa kepada kita kerana mereka telah
        mendidik dan mengajar kita supaya menjadi manusia yang sempurna.

       (i)  Nyatakan dua cara seseorang murid beradap dengan gurunya.             (4 markah)

      (b)  Terangkan kesan yang akan berlaku ke atas masyarakat sekiranya murid-murid
             tidak beradab dengan guru.                                                                  (2 markah)

      (c)  Berikan dua cadangan bagaimana masalah disiplin di kalangan murid dapat
            dikurangkan.                                                                                        (4 markah)
 

 5.  (a)

 
Ertinya : Serulah mereka ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka menurut cara yang sebaik-baiknya.
                                                                                            (Surah an-Nahl : Ayat 125)
         (i) Berikan tiga contoh yang menunjukkan kejayaan dakwah Rasulullah s.a.w.
              berasaskan hikmah iaitu kebijaksanaan dalam berdakwah.                      (6 markah)

       (ii)  Pada peringkat permulaan Rasulullah s.a.w telah berdakwah secara sulit.
              Terangkan dua kesan daripada dakwah yang baginda lakukan itu.           (4 markah)
 

      (b) Bilal bin Rabah r.a. merupakan seorang hamba yang sangat kuat imannya
            kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.

           (i)  Nyatakan dua bukti yang menyokong pernyataan di atas.                     (4 markah)

          (ii) Apakah tindakan yang akan anda lakukan sekiranya anda melihat penyiksaan
                berlaku di hadapan mata anda sendiri.                                                (2 markah)

        (iii) Terangkan dua cara bagaimana untuk menjadikan belia Islam sekarang
               mempunyai iman yang teguh seperti Bilal b. Rabah.
                                                                                                                           (4 markah)