Make your own free website on Tripod.com
SOALAN PMR SET 1

1.  (a) Firman Allah S.W.T. :

 
Maksudnya : Mereka berkata:”Wahai Tuhan kami, kami telah melakukan
penganiayaan terhadap diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami
dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk dalam golongan
orang-orang yang rugi.”
          (i)  Mengapakah perbuatan zalim harus dibanteras dalam masyarakat?.   (4 markah)

         (ii)  Tulislah jenis-jenis zalim dan nyatakan contoh yang sesuai.              (6 markah)

    (b)  Firman Allah S.W.T.:

 
Ertinya : Dan ketika Musa meminta air untuk kaumnya, Kami berfirman,
“Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu terpancarlah daripadanya dua belas mata air,
tiap-tiap golongan mengetahui tempat minum masing-masing. Makanlah dan minumlah
rezeki daripada Allah S.W.T. dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi.”
      (i)  Islam melarang manusia melakukan kerosakan di bumi ini untuk kesejahteraan
           dan keamanan umat manusia.
           Terangkan tiga contoh yang menunjukkan bahawa manusia melakukan kerosakan
           di atas muka bumi ini.                                                                               (6 markah)

    (ii)  Penjagaan alam sekitar yang baik akan membawa kesejahteraan kepada kehidupan
           manusia.
           Jelaskan dua akibat daripada tidak menjaga kebersihan alam sekitar.     (4 markah)
 

 2.  (a) (i)  Terangkan tiga sebab yang mengatakan manusia perlu kepada agama.
                                                                                                                           (6 markah)

           (ii) Mengapakah Islam dikatakan agama yang benar dan diredhai oleh Allah
                 SWT.                                                                                                (4 markah)

      (b) (i)  Islam yang mantap dapat memelihara diri seseorang daripada kesesatan.
                 Jelaskan kebaikan beriman kepada Allah SWT.                              (4 markah)

          (ii)  Nyatakan tiga tugas umum para malaikat sebagai utusan Allah SWT.
                                                                                                                         (6 markah)
 

 3.  (a) Puan Zaleha tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan kerana bimbangkan
            kemudaratan kandungannya.

           (i) Nyatakan dua tujuan Islam memberi keharusan kepada perempuan yang
                mengandung  meninggalkan puasa Ramadhan.                                 (4 markah)

          (ii) Apakah perkara yang wajib dilakukan oleh Puan Zaleha setelah diberi kelonggaran
                untuk meninggalkan puasa.                                                              (2 markah)

        (iii)  Senaraikan dua kesan ibadat puasa kepada individu.                     (4 markah)

    (b)  Solat Jumaat sangat penting ke arah mewujudkan perpaduan di kalangan
           umat Islam.

          (i) Terangkan dua kelebihan hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang
               lain.                                                                                                 (4 markah)

          (ii) Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut: -

                - Khatib membaca khutbah Jumaat tanpa berhenti dan sekali sahaja.
                                                                                                                      (2 markah)

   (c)  Beristinjak adalah suatu perkara yang dituntut dalam Islam.

         (i) Senaraikan alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinjak          (2 markah)

        (ii) Nyatakan dua syarat beristinjak dengan menggunakan benda-benda kesat.
                                                                                                                     (2 markah)

4.  (a) (i)  Bertindak dengan bijak akan membawa kejayaan kepada seseorang.
                Terangkan cara bertindak dengan bijak yang harus diamalkan oleh setiap
                pelajar untuk kejayaan mereka.                                                   (6 markah)

         (ii) Apakah dua kelebihan yang didapati oleh orang yang sentiasa berfikir
               sebelum membuat sesuatu tindakan.                                             (4 markah)

   (b) Pergaulan merupakan suatu keperluan manusia dalam hidup bermasyarakat.
         Namun begitu hanya pergaulan yang sihat dan mempunyai tujuan yang
         positif  sahaja dibenarkan dalam Islam.

        (i) Terangkan tiga kelebihan pergaulan yang disuruh dalam Islam.     (6 markah)

       (ii) Nyatakan dua di antara prinsip pergaulan yang ditetapkan oleh syarak untuk
             kesejahteraan manusia.                                                                  (4 markah)

 5.  (a) Saidina Umar Al-Khattab r.a. merupakan seorang khalifah yang tegas dan  berani
            berjuang menegakkan agama Islam.

           (i) Terangkan dua peristiwa yang menunjukkan keberanian beliau.  (4 markah)

          (ii) Nyatakan tiga perkara yang harus dijadikan contoh oleh pemimpin masa
                kini dalam memimpin rakyat dan negara.                                     (3 markah)

       (iii)  Tuliskan tiga langkah khalifah Umar Al-Khattab r.a. untuk mengukuhkan negara
               Islam.                                                                                            (3 markah)

   (b) (i)  Abdul Rahman bin Auf r.a. adalah seoarng hartawan yang banyak
               menyumbangkan hartanya untuk perkembangan agama Islam.

              Apakah dua sikap beliau yang harus dijadikan contoh oleh kita semua.
                                                                                                                    (4 markah)

       (ii) Dalam usaha untuk membina sebuah negara Islam, Rasulullah s.a.w. telah
             menghadapi beberapa masalah.

             Nyatakan tiga masalah tersebut. (6 markah)